De PVC Vloeren Specialist

Verzenden <>

Retourneren van onze producten:

Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door ons hersteld.

De verzendkosten binnen Nederland komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van DePVCVloerenSpecialist.nl. DePVCVloerenSpecialist.nl stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.

Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging retourneren, indien mogelijk in de originele verpakking en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product met bij- sluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan:

De PVC Vloeren Specialist
T.a.v. Retourafhandeling
Grootschoterweg 101
6023 AP Budel-Schoot
Nederland

T: +31 (0)495 49 13 99

Artikelen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

– Defecten of slijtage door gebruik.
– Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden.
– Als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
– Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

Kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed, verbruiksartikelen zoals onderhoudsartikelen, tape en schoonloopmatten vallen buiten de garantie.

Zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

De PVC Vloeren Specialist brengt geen kosten in rekening wanneer een zending wordt geretourneerd, wel wordt na het ontvangen van de retourzending, de zending gecontroleerd. Als de goederen of de verpakking incompleet of beschadigd zijn zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht aan de koper. Deze kosten worden dan in mindering gebracht aan het te restitueren bedrag. Restitutie van het orderbedrag geschiedt binnen 30 dagen na het ontvangen van de retourzending en is alleen mogelijk via een bancaire of girale overboeking. Indien een bestelling niet binnen 30 dagen na bestelling bij de koper is afgeleverd heeft de koper het recht de bestelling te annuleren. Dit geldt niet wanneer er afwijkende levertijden besproken zijn.

Voorwaarden:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De retourzending moet voldoende gefrankeerd verzonden worden naar:

De PVC Vloeren Specialist
Grootschoterweg 101
6023 AP Budel-Schoot
Nederland