De PVC Vloeren Specialist

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De PVC Vloeren Specialist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De PVC Vloeren Specialist, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/offerteformulier op de website aan De PVC Vloeren Specialist verstrekt. De PVC Vloeren Specialist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DE PVC VLOEREN SPECIALIST GEGEVENS NODIG HEEFT

De PVC Vloeren Specialist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan De PVC Vloeren Specialist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG DE PVC VLOEREN SPECIALIST GEGEVENS BEWAART

De PVC Vloeren Specialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of is gekomen.

DELEN MET ANDEREN

De PVC Vloeren Specialist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De PVC Vloeren Specialist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De PVC Vloeren Specialist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De PVC Vloeren Specialist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website- gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De PVC Vloeren Specialist bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De PVC Vloeren Specialist heeft hier geen invloed op. De PVC Vloeren Specialist heeft Google geen toestemming gegeven om via de verkregen Analytics-informatie deze te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@depvcvloerenspecialist.nl. De PVC Vloeren Specialist zal zo snel mogelijk, ten minste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De PVC Vloeren Specialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De PVC Vloeren Specialist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@depvcvloerenspecialist.nl. www.depvcvloerenspecialist.nl is de website van De PVC Vloeren Specialist en zijn bereikbaar op het volgende adres:

Grootschoterweg 101 – 6023 AP te Budel-Schoot – T. 0495 491399 – email: info@depvcvloerenspecialist.nl