De PVC Vloeren Specialist

Prima kwartaal producenten bouwmaterialen…

In het eerste kwartaal van dit jaar lag de omzet van de industrie als geheel 2,7 procent lager dan een jaar eerder, zo meldt het CBS. Een stevige plus werd daarentegen opgeschreven door de producenten van bouwmaterialen, een opvallende prestatie die zij herhaalden in de maand maart, toen de ‘intelligente’ lockdown werd opgelegd.

In het binnenland hebben producenten in het eerste kwartaal vrijwel evenveel omgezet als een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag juist 4,2 procent lager. De halverwege maart door de Nederlandse overheid getroffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden vielen samen met een per saldo 8,4 procent lagere omzet van industriële producenten in deze maand, die zodoende op de omzetontwikkeling van het eerste kwartaal drukte.

In de meeste industriële bedrijfstakken lag de omzet in het eerste kwartaal lager dan een jaar eerder. De omzet lag wel hoger bij de producenten in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, en ook in de hout- en bouwmaterialenindustrie was sprake van een hogere omzet dan een jaar eerder. De grootste positieve omzetontwikkeling in deze tak was te zien bij de producenten van bouwmaterialen, met een toename van liefst 5,8 procent.

In maart sprong de aardolie-industrie er negatief uit met 43,4 procent minder omzet ten opzichte van maart vorig jaar. De omzet was wel hoger voor onder meer producenten van farmaceutische producten (+19,1 procent) en opnieuw van bouwmaterialen (+5,7 procent).

Budel 21 mei 2020